Virksomheden Sportskropskolen v/Jesper Schandorff Knudsen blev taget under konkursbehandling ved dekret afsagt af Sø- og Handelsrettens Skifteret den 19. februar 2019. Advokat Boris Frederiksen blev af skifteretten udpeget som kurator.

Driften i virksomheden er af denne grund indstillet. Derudover medfører konkursen, at indbetalte beløb til virksomheden omfattes af konkursmassen. Såfremt De har indbetalt et beløb, som De ikke har modtaget ydelsen for, har De således et krav mod konkursboet efter konkurslovens § 97. Såfremt De har et krav, opfordres De til inden 4 uger at foretage anmeldelse heraf, opgjort pr. konkursdagen, bilagt behørig dokumentation i form af eksempelvis kontoudtog og betalingskvittering samt med anførelse af CVR-/CPR-nr. Angivelsen af CVR-/CPR-nr. er en betingelse for, at der senere kan ske udlodning af en eventuel dividende, jf. skattekontrollovens § 7G.

Det bemærkes, at det nu er muligt at foretage anmeldelse af krav digitalt og følge konkursbehandlingen online via Konkursportalen.dk. Det anbefales i denne forbindelse, at De foretager digital anmeldelse af Deres krav via konkursportalen.dk. Alternativt kan De sende en mail til mail@kammeradvokaten.dk indeholdt ovenstående informationer. Spørgsmål eller bemærkninger til sagen bedes rettet til anak@kammeradvokaten.dk.